ไหว้พระ เสริมดวง ประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ สร้างสิริมงคลให้ชีวิต !!

ไหว้พระ เสริมดวง ประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ สร้างสิริมงคลให้ชีวิต !!

ใคร ที่ กำลัง มองหา สถานที่ สำหรับ ไหว้พระ เสริมดวง ประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้ แอดมิน ได้รวบรวม การ ไหว้พระ ประจำวันเกิด

เพื่อ เสริมดวง และ สถานที่ สำหรับ เดินทาง ไป กราบไหว้ ขอพร มาแบ่งปัน กัน ด้วย

ถ้า พร้อม แล้ว โปรด ทำใจ ให้ สงบ แล้ว มาดู กัน เลย ว่า มี ที่ ไหน บ้าง
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ : พระประจำวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร

พระพุทธรูป ปางถวายเนตร | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา
 สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) จ.พังงา

วัดบางเหรียง | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือ วัดบางเหรียง ร่มรื่น ไป ด้วย ต้นไม้ มากมาย จึง ให้ ความรู้สึก ร่มเย็น และ ผ่อนคลาย อีก ทั้ง ยัง เป็น ที่ ประดิษฐาน ของ พระพุทธรูป ประจำ พระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อย่างปางถวายเนตร โดยเชื่อกันว่าหากได้มาไหว้พระปางถวายเนตรที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เสริมบารมี และสามารถผ่านทุกอุปสรรคปัญหาได้อย่างราบรื่น

แอดมินอยากฝากไว้

การ ไหว้พระ ขอพร นอกจาก จะนำ มา ซึ่ง ความ สบายใจ แล้ว สิ่งสำคัญ คือ การ ทำ จิตใจ ให้ สงบ และ ใคร่ครวญ ถึง ความ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ประกอบ กัน ไป ด้วย

อีกทั้ง ต้อง ดำรง ตน อยู่ ใน ศีลธรรม อันดี และ รู้จัก แบ่งปัน จึง จะ เรียก ว่า ได้ บุญ อย่าง แท้จริง และ สำหรับ ใคร ที่ ไม่ สะดวก ที่ จะ เดิน ทาง ไป ยัง สถานที่

ซึ่ง เป็น ที่ ประดิษฐาน ของ พระประจำวันเกิด แล้ว ล่ะก็ เพียง แค่ คุณ ทำ จิตใจ ให้ สงบ และ รู้จัก แยกแยะ ดี และ ชั่ว ไม่ สร้าง ความเดือดร้อน ให้ ตนเอง และ ผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็ถือว่ามีพระมาตั้งอยู่ในใจแล้ว

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น