ไหว้พระ เสริมดวง ประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันจันทร์ สร้างสิริมงคลให้ชีวิต !!

ไหว้พระ เสริมดวง ประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันจันทร์ สร้างสิริมงคลให้ชีวิต !!

ใครที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับ ไหว้พระ เสริมดวง ประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันจันทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้แอดมินได้รวบรวม การ ไหว้พระ ประจำวันเกิด เพื่อ เสริมดวง ผู้ที่เกิดวันจันทร์ และ สถานที่ สำหรับ เดินทาง ไป กราบไหว้ ขอพร มา แบ่งปัน กัน ด้วย ถ้า พร้อม แล้ว เรามาดูกันเลย

ผู้ที่เกิด วันจันทร์ : พระประจำวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูป อยู่ ใน พระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ ทั้งสอง ยกขึ้น เสมอ พระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ ยื่น ออก ไป ข้างหน้า เป็น กิริยา ห้าม เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร ต่างกันตรงที่ปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นห้ามเพียงมือเดียว ส่วนปางห้ามสมุทรจะยกมือทั้งสองขึ้นห้าม แต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมสร้างเป็นปางห้ามญาติ และนิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ (สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็น วัด ที่มี สถาปัตยกรรม แบบ ล้านนา และ เป็น ที่ ประดิษฐาน ของ เจดีย์ ขนาดใหญ่ ที่สุด ใน เชียงใหม่ ด้วย เชื่อกัน ว่า หาก ได้มา สักการะ พระปางห้ามญาติ ที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ก็จะ พบ กับ ความเจริญ รุ่งเรือง ไร้ทุกข์ ไร้โศก และไร้โรคภัยต่าง ๆ

แอดมินอยากฝากไว้

การ ไหว้พระ ขอพร นอกจาก จะนำ มา ซึ่ง ความ สบายใจ แล้ว สิ่ง สำคัญ คือ การ ทำ จิตใจ ให้ สงบ และ ใคร่ครวญ ถึง ความ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ประกอบ กัน ไป ด้วย

อีกทั้ง ต้อง ดำรง ตน อยู่ ใน ศีลธรรม อันดี และ รู้จัก แบ่งปัน จึง จะ เรียก ว่า ได้ บุญ อย่าง แท้จริง และ สำหรับ ใคร ที่ ไม่ สะดวก ที่ จะ เดิน ทาง ไป ยัง สถานที่

ซึ่ง เป็น ที่ ประดิษฐาน ของ พระประจำวันเกิด ละก็ เพียง แค่ คุณ ทำ จิตใจ ให้ สงบ และ รู้จัก แยกแยะ ดี และ ชั่ว

ไม่ สร้าง ความเดือดร้อน ให้ ตนเอง และ ผู้อื่น เพียงเท่านี้ ก็ ถือว่า มี พระ มา ตั้ง อยู่ ในใจ แล้ว

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น